Office screen

U pitanju su materijali koji su termoizolacioni, tačnije poseduju nekoliko nivoa zaštite od toplote i UV zračenja. Svojim sastavom eliminišu kontraste i time zaustavljaju direktno prodiranje sunčevih zraka a da ujedno ne zaklanjaju pogled ka spoljašnosti. Shodno svojim svojstvima primenu su našla kako u domovima, tako i u kancelarijskim prostorima. Izrađuju se na mehanizmu rolo ili panel zavesa. Važno je napomenuti da screen platna zadovoljavaju sve ekološke standarde, kao i da poseduju sve neophodne ateste.

Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri
Office screen - TIER enterijeri